top of page
  • Hjelpemiddeleksperten

Søke om sykkel som forflytningshjelpemiddel

Som kjent bevilges det hvert år penger til aktivitetshjelpemidler for mennesker over 26 år. Denne potten kalles ofte AKT26 potten. Som regel går denne pengepotten tom en god stund før året er over. I år gikk den tom så tidlig som 2. august! Når potten er tom, vil det si at NAV ikke tar imot nye søknader for hjelpemidler til personer over 26 år, før til neste år. Dette er trist for de som ønsker å søke på og har behov for aktivitetshjelpemidler.


En måte å komme seg rundt denne AKT26 potten på, er å søke om dette hjelpemidlet som forflytningshjelpemiddel i stedet for aktivitetshjelpemiddel. Her er det typisk at en sykkel er det mest aktuelle. For å kunne være en aktuell kandidat for å søke på sykkel som forflytningshjelpemiddel må du ha behov for å komme deg fra A til Å uten å kunne bruke bil eller elektrisk rullestol. Da kan en sykkel erstatte disse hjelpemidlene.Bruke sykkel i stedet for elektrisk rullestol

Når sykkelen skal brukes som et forflytingsmiddel faller den i samme kategori som en elektrisk rullestol, og man kan derfor søke på den på vanlig måte. Søker man på denne måten, vil man også unngå å betale en egenandel for sykkelen .


Hva må til for at jeg skal få innvilget sykkelen som et forflytningshjelpemiddel:

  • Du må fylle kravene for å få innvilget elektrisk rullestol, da man i dette tilfellet skal søke om å få sykkel som erstatning for den elektriske rullestolen

  • Sykkelen må være utviklet med tanke på personer med nedsatt funksjonsevne.

  • Du må ha gode argumenter om hvorfor du bør bruke en sykkel i stedet for en elstol.


Passer det for meg å ha en sykkel som forflytningshjelpemiddel?

Det kan være flere grunner til at en sykkel kan passe bedre enn en rullestol. For eksempel:

  • Om du er en eldre person som ikke lengre kjører bil og begynner å bli dårlig til bens, men fortsatt har behov for å komme seg rundt for å gjøre daglige gjøremål. Da oppfyller du ofte kravene for å få en elstol. Her kan argumentene for å ønske å leve et aktivt liv spille en rolle. Sykler som er tilpasset mennesker med dårligere balanse og gjerne med en hjelpemotor kan være gode erstattere for elektriske rullestoler.

  • Om du oppfyller kravene for elektrisk rullestol, men fredes mye der man ikke kommer seg frem med en rullestol.

  • Om du er litt dårlig til bens og ikke klarer å gå over lengre distanser, men har behov for rullator eller krykker. Da oppfyller du også mest sannsynlig kravene for elektrisk rullestol, men kan ytre ønske om å være i aktivitet og bevege deg så mye som mulig og derfor passer det bedre med en sykkel som forflytningshjelpemiddel.


Hvordan søker jeg?

Vi anbefaler på det sterkeste at man får hjelp av en ergoterapeut/fysioterapeut med god kompetanse innen regelverket og som kjenner dine funksjonsevner til å søke. Det er mye å sette seg inn i og da kan man fort gjøre små feil og da få søknaden avslått. Det lønner seg også å legge ved vedlegg som skal skrives av fagkyndig helsepersonell.Hva kan det være lurt å legge vekt på i søknaden?

  • Sykler passer bedre i terreng enn rullestoler. Legg vekt på hvor brukerene ferdes og hvorfor sykkelen har bedre fremkomst her.

  • Legg vekt på at man ønsker å velge en aktiv form for forflytning. NAV er positive til at man ønsker å holde seg i aktivitet.

  • En sykkel har som regel mye bedre demping enn en rullestol, og kan derfor være et viktig argument for personer som sliter med rygg/bekken smerter eller inkontinens.
174 visninger0 kommentarer
bottom of page